Salgsklub overholder EU´s (GDPR)

Salgsklub er en medlemsklub hvor du kan samle koder, få points og indløse præmier samt deltage i aktiviteter og gøre brug af tilbud. Medlemsfordele er udelukkende tiltænkt klubbens medlemmer og bliver primært informeret om via e-mail. Husk at være opmærksom på, at dine kundedata er opdaterede.

For at deltage skal du oprette din personlige konto på klubbens hjemmeside. Oprettelsen er gratis og gælder indtil andet meddeles. Salgsklub er åben for alle over 18 år med fast bopæl i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Letland eller Litauen. Kun ét medlemskab pr. person pr. klub er muligt. For at blive optaget som medlem skal du give os dit rigtige navn og din aktive personlige e-mailadresse, mobiltelefonnummer og leveringsadresse.

Medlemmet er eneansvarlig for adgangskoden og den registrerede e-mailadresse. Brug med medlemmets brugernavn eller adgangskode formodes at være medlemmets brug. Ved at give hans/hendes oplysninger til Salgsklub accepterer kunden også dens håndtering i henhold til den gældende oprettelsesprocedure. Det er til enhver tid muligt at melde sig ud af klubben, og kunden kan anmode om fjernelse af hans/hendes oplysninger fra registret. Udmeldelse af klubben kan ske via udmeldelseslinket i den senest modtagne e-mail fra klubben. Ved udmeldelse af klubben mister medlemmet alle hans/hendes nuværende points.

Du kan få points fra Salgsklub og ved at deltage i klubbens aktiviteter. Bemærk, at ikke alle aktiviteter giver points. Antallet af tildelte points er angivet på klubbens hjemmeside. Salgsklub har ret til at ændre antallet af tildelte points for forskellige produkter og aktiviteter, samt deres udløbsdato. Pointene er gyldige to år fra deres registrering, hvorefter udløbne points automatisk bliver inaktive på kontoen. Der vil på forhånd blive udsendt e-mail-reminders omkring udløbsdatoen for points. Salgsklub opbevare alle indtastede data sikkert både online og offline.

Du kan indløse dine præmier på klubbens hjemmeside ved at bruge dine points. Afhængig af præmierne bliver de enten leveret til dit hjem med posten, gennem download, ved at vise dem direkte på hjemmesiden eller via e-mail. Som regel vil præmierne blive leveret inden for 3-4 uger efter ordren. Præmierne vil kun blive leveret til det land, som du har registreret i klubben. Præmierne tages ikke retur.

Salgsklub er ikke ansvarlig for tjenester og produkter, der tilbydes eller produceres af dens partnere – ej heller for fejl eller reklamationer forårsaget af dem. Hvert selskab er ansvarlig for sine egne produkter og tjenester. Salgsklub er ikke ansvarlig for, at e-mails muligvis ender i junk mail, svigt pga. fejlbehæftede e-mailadresser, kundens tekniske problemer i forbindelse med at downloade digitale præmier eller på anden måde.

Salgsklub forbeholder sig alle rettigheder til at ændre, annullere eller på anden måde justere klubben og dens vilkår uden særskilt varsel. Salgsklub forbeholder sig desuden ret til at blokere en brugers adgang til webstedet og annullere medlemskabet i tilfælde af ureglementeret adfærd. Forsøg på at ændre eller forstyrre et program eller et websted vedrørende klubben er forbudt. Hvis arrangøren har begrundet mistanke om en deltagers bedrag, påvirkning af resultaterne på en måde, der ikke er tilladt ifølge vilkårene eller andre forbudte aktiviteter, har arrangøren ret til at afvise deltagelse.

Salgsklub eller dens partnere, der deltager i planlægningen og gennemførelsen af klubben, kan ikke holdes ansvarlige for skader på en deltager forårsaget af et medlemskab i klubben.

Disse vilkår og betingelser vedrører alle aktiviteter i Salgsklub. Ved at registrere kontoen, accepterer du disse vilkår og betingelser.

Salgsklub forbeholder sig ret til at ændre vilkårene.


______________________________________

Erklæring om databeskyttelse


Denne erklæring om databeskyttelse for Salgsklub-webstedet og Salgsklub (“Erklæring om databeskyttelse”) beskriver vores praksis for håndtering af persondata, herunder en beskrivelse af de indsamlede persondata samt hvordan disse persondata bearbejdes. Denne erklæring om databeskyttelse kan ændres uden forudgående varsel i den udstrækning, det er muligt inden for gældende lovgivning.

Dataansvarlig
Salgsklub hovedkontorets registrerede adresse er Mariavej 24, 2900 Hellerup, Danmark.

Kontaktperson
Kontakt os venligst pr. e-mail: support@salgsklub.dk

Formålet med og det juridiske grundlag for behandling af persondata
Persondata anvendes af Salgsklub og associerede interne partnere og efter behov også af selskaber, der har indgået aftale herom.

De personer, hvis data bearbejdes, er besøgende på Salgsklub-webstedet, medlemmer af Salgsklub samt alle personer, der giver feedback.

Salgsklub anvender persondata, der er indsamlet i forbindelse med tjenesteydelser, som den registrerede har anmodet om. Salgsklub kan også anvende persondata i forbindelse med forretningsanalyse og -drift, forretningsoplysninger, forbedring af produkter og tjenester, personliggørelse af indhold samt reklame.

Vores juridiske grundlag for at indsamle og bearbejde er, hvis du besøger vores websted, en legitim interesse i at indsamle data om besøgende på webstedet for at kunne udvikle vores tjenester og levere målrettet reklame med henblik på en bedre reklameoplevelse. Hvis du giver kundefeedback, har Salgsklub en legitim interesse i at bearbejde disse data for at kunne forbedre vores produkter og tjenester samt at svare på feedback, hvis det ønskes. Når det gælder medlemmer af Salgsklub, eksisterer der et kontraktligt forhold, og vi indsamler og bearbejder persondata for at kunne levere de tjenesteydelser, vi er forpligtet til i henhold til kontrakten. Ved direct marketing beder vi om samtykke til forskellige markedsføringskanaler, og hvis dine oplysninger ikke indsamles eller bearbejdes i forbindelse med andre tjenester, indsamles og bearbejdes dine personlige oplysninger efter samtykke. Du opgiver muligvis også dine persondata, når du deltager i en markedsføringskampagne eller lignende. Når det er tilfældet, indgår du en kontrakt med Salgsklub, hvor Salgsklub er ansvarlig for at levere den tjenesteydelse, du har bedt om (f.eks. deltage i en konkurrence eller skrive din mening om Salgsklubs produkter eller tjenester), og dine data indsamles og bearbejdes i henhold til denne kontrakt.

Salgsklub videregiver ikke persondata til uautoriserede tredjeparter. Salgsklub kan dele personlige oplysninger med tredjepart, som Salgsklub har engageret til at levere tjenesteydelser. Disse virksomheder er kontraktligt forpligtet til kun at bruge persondata, der videregives til dem, til at udføre de i kontrakten aftalte tjenesteydelser. Salgsklub kan også videregive persondata til myndigheder eller anden tredjepart, hvis det kræves i den gældende lovgivning.

Persondata, der bearbejdes

Persondata som:


· Navn
· Gade/vej, postnummer, by
· Telefonnummer
· E-mailadresse …
· Køn
· Husholdningens størrelse
· Fødselsdato

Persondata, der er indsamlet i forbindelse med brug af tjeneste/websted osv., f.eks.:

· Brug af tjeneste/websted
· Oplysninger om enhed og enheds-id
· Log-oplysninger
· IP-adresse
· Placeringsoplysninger
· Cookies og lignende teknologier
· Ved klubmedlemmer: Præmier, der udleveres
· Ved klubmedlemmer: Points og koder, der indtastes

Regelmæssige informationskilder og cookies

Persondata leveres af personen selv ved registrering og brug af Salgsklub, ved brug af webstedet og ved afgivelse af kundefeedback. Persondata indsamles også af Salgsklub i forbindelse med den pågældendes brug af tjenester.

Vores websteder anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og gøre den mere personlig. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på brugerens enhed af en webbrowser.

Når du benytter tjenesten, godkender du anvendelsen af cookies. Hvis du vil deaktivere cookies, skal du se i hjælpen til din browser, hvordan man gør. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du muligvis ikke få adgang til eller bruge tjenesten.

Sædvanlige destinationer for videregivne data og om dataene overføres til lande uden for EU/EØS


Persondataene kan bearbejdes inden for EU/EØS og uden for EU/EØS. Salgsklub overfører kun dine personlige oplysninger til områder uden for EU/EØS i overensstemmelse med et af følgende juridiske grundlag:

• modtagerlandet vurderes af Europa-Kommissionen at kunne levere tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige oplysninger

• vi har foranstaltet tilstrækkelig beskyttelse af overførslen ved at benytte modelklausuler fra Europa-Kommissionen for overførsel af personlige oplysninger til tredjelande eller

• du har givet dit samtykke til overførslen, eller der er et andet juridisk grundlag for overførslen i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.”

Datasikkerhed

Persondata behandles omhyggeligt og fortroligt Persondata tilgås kun af personale, hvis job kræver bearbejdning af persondata.

Brugere logger ind i systemet, der indeholder persondata, ved enten at angive deres personlige bruger-ID og adgangskode, eller ved benytte single-sign-on-teknologi. Brugerrettigheder kræver separat godkendelse fra udpegede medarbejdere hos Salgsklub.

Alle persondata er beskyttet af passende tekniske og organisatoriske datasikkerhedsforanstaltninger, der revideres regelmæssigt, mod utilsigtet eller ulovlig adgang, ændring, destruktion eller anden bearbejdning, herunder uautoriseret videregivelse og overførsel. Disse foranstaltninger omfatter fornødne firewalls, sikre serverrum og opdateret praksis for kontrol med adgangen til ICT-systemer.

Dine rettigheder

Du har ret til at:

• tilgå, opdatere, fjerne og rette dine persondata. For medlemmer af Salgsklub kan denne ret udøves ved at logge på tjenesten og gå til siden med ens profil og anmode om rettelse.

• annullere dit samtykke i de tilfælde, hvor bearbejdningen af persondata er baseret på dit samtykke Dine data bearbejdes efter dit samtykke kun til markedsføringsformål, og du kan annullere dit samtykke fra den seneste direct marketing-meddelelse, du har modtaget

• protestere mod brugen af dine persondata i relation til din særlige situation, da vores juridiske grundlag for at bearbejde dine persondata er i vores legitime interesse

• forlange, at Salgsklub begrænser bearbejdningen af dine persondata

• modtage dine persondata i et maskinlæsbart format og overføre dem til en anden dataansvarlig, hvis du har leveret de persondata til Salgsklub, og hvor bearbejdningen af sådanne oplysninger er baseret på en kontrakt eller på dit samtykke.

Du kan gøre brug af ovenstående rettigheder ved at logge på tjenesten og gå til siden med din profil. Du kan også kontakte os via mail, ved at møde op personligt eller pr. post på adressen i nærværende afsnit 8. Salgsklub kan bede dig om af indgive din anmodning skriftligt, og vi får altid bekræftet din identitet, inden vi behandler din anmodning.

Hvis du er utilfreds med måden, vi bearbejder dine personoplysninger på, kan du klage til den kompetente tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for overvågningen af overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse.

Anmodninger skal indgives skriftligt til:

Salgsklub
Att: Legal Services
Marievej 24
DK-2900 Hellerup
Danmark

Anmodninger kan indgives personligt på følgende adresse:

Salgsklub
Att: Legal Services
Marievej 24
DK-2900 Hellerup
Danmark

Hvis du indgiver anmodningen personligt, skal du medbringe gyldig identifikation med billede.

Politik for opbevaring af data
Salgsklub leverandørers/kunders/kontaktpersoners data opbevares lige så længe, som samarbejdet mellem Salgsklub og leverandøren/kunden pågår. Aftalens ophør sker når der foreligger en egnsidig accepteret skriftlig aftale om ophør og at alle udeståenden økonomiske forpligtelser bl.a. i forhold til afslutningsomkostninger, svarende til 1% pr. år af driftsårenes totale pointsregistrering, er betalt.

Data og personoplysninger vil derefter blive passive/spærret ved afslutningen af samarbejdet, hvorefter data ikke længere anvendes aktivt. Af hensyn til samfundsinteresser, slettes data først 5 år efter driftens ophør.